Biker Shield Bistro

Chủ đầu tư:                Ông Nguyễn Phi Linh

Địa chỉ:                      158/10, 158/12 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc:   thi công cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất

Thời gian thi công:   bắt đầu từ ngày 07/07/2017, hoàn thành ngày 17/10/2017

Giá trị hợp đồng:      1.276.974.346

Bình luận