Giá trị hợp đồng: 9.590.000.000đ

Thi công xây dựng mới hoàn thiện nhà ở riêng lẻ bao gồm: Móng cọc. 1 Trệt. Tầng lửng: lầu 1, lầu 2, lầu 3. 1 Mái.

Thời gian thi công: Bắt đầu từ ngày 04/03/2019, hoàn thành ngày 04/09/2019.

Chủ đầu tư: ông Nguyễn Ngọc Nghĩa.

Địa chỉ: Số 11 Đường 16, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận